Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Mitt namn är Lina Eriksson och jag är samordnare för introduktionsblocket och kursansvarig/lärare på delkurserna Introduktion till psykologi och Personlighetspsykologi. Vad roligt att du har valt att läsa denna intressanta kurs hos oss. Introduktionsblocket ger både en bra grundförståelse för ämnet psykologi och är behörighetsgivande för fortsatta studier på B-nivå och därefter C-nivå.

Kursplan: Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp

Kurskod: PS101G Anmälningskod: P4070
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2020-01-19

Första delkursen med start 21 januari är en introduktion till psykologi. För att Du ska ligga i bra fas redan från start, är det viktigt att Du registrerar Dig på kursen samt besöker ditt kursrum i Moodle första kursdagen. För att behålla din plats på kursen görs ett kort obligatoriskt moment senast den 31 januari. Studenter som inte genomfört detta moment avregistreras från kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Introduktionsblocket är uppdelat i fyra delkurser: delkurs 1, Introduktion till psykologi; delkurs 2, Personlighetspsykologi; delkurs 3, Kognitions- och inlärningspsykologi; samt delkurs 4, Socialpsykologi.

Undervisning och examinerande moment är distansanpassade, vilket innebär att all kommunikation samt allt material återfinns i kursrummet i studentplattformen Moodle. På vissa delkurser kan det ingå att delta vid webbaserade seminarium vilka hålls i Zoom, därav behöver Du till vissa tillfällen säkerställa att Du har en god internetuppkoppling och ett väl fungerande headset. Då kursupplägget dels utformas utifrån lärandemålen och dels i syfte att ge en god kursövergripande progression i Ditt lärande skiljer sig delkurserna till viss del åt. Dock avslutas varje delkurs med en skriftlig salstentamen, vilken kan skrivas på någon av MIUNs Campusorter, vid godkänt lärcentrum eller Svensk ambassad.

Detaljerad information om den första delkursen får Du i studiehandledningen, vilken Du får tillgång till när du registrerat Dig på kursen. Innan dess finns information om lärandemål och kurslitteratur att hämta i kursplanen för PS101G, Introduktionsblock. Tills det att den första delkursen startar är det bra om Du har införskaffat:

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C. (2014). Atkinson & Hilgard´s Introduction to Psychology (16th Ed.). Andover, UK, Cengage Learning.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till oss på Avdelningen för Psykologi!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lina Eriksson
Samordnare och lärare för introduktionsblocket i psykologi