Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till den internationella kursen What is Fair? International Perspectives on Equity in Work and Health!

Vi ser fram emot att möta dig på vår gemensamma internationella lärplattform Desire 2 Learn (D2L).

Vi kommer även ha en parallell lärplattform, Moodle, knuten till Mittuniversitetet där du kan följa din individuella betygsrapportering och examinationer vi genomför i kursen.

Kursplan: Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Kurskod: RH025A Anmälningskod: N4X36
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-03-31

Kursen ges på distans. Det innebär att du inte har något tidsbundet schema med föreläsningar under kursen. Däremot har kursen fastlagda datum för examinationer, både grupp- och individuella examinationer. Du finner mer detaljerad information på lärplattformen Desire 2 Learn (D2L).
Du förväntas vara aktiv under kursveckorna och delta i grupparbete med dina kurskamrater.
Kursspråket är engelska.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen ges över 10 veckor på halvfart.
Kursen delas upp i fyra moduler som behandlar kursinnehållet - theories and concepts, disability management, occuapational health and saftey, and work health promotion.

Inom varje modul förväntas du som student att delta i grupparbeten med dina kurskamrater som examineras.
Du kommer även att genomföra individuella examinationsuppgifter inom modulerna.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att träffa dig i kursen och önskar dig lycka till!

Vid eventuella frågor kan du kontakta ansvariga lärare:

Åsa Tjulin
asa.tjulin@miun.se

Stig Vinberg
stig.vinberg@miun.se

John Selander
john.selander@miun.se

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Åsa Tjulin
Kursansvarig Åsa Tjulin