Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada över att du har valt att skriva ditt självständiga arbete i religionsvetenskap på avancerad nivå hos oss! I nuläget ger vi kurser från A- till magisternivå, men siktet är inställt på att starta forskarutbildnings-nivån i framtiden. Vi vinnlägger oss om att stimulera våra studenter att gå långt inom religionsvetenskapen. En del i det innebär att vi uppmuntrar studenterna att skriva fors

Kursplan: Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Kurskod: RK002A Anmälningskod: M2650
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursens första starttillfälle är under den första veckan på kursen. Schema hittar du här: https://se.timeedit.net/web/miun/db1/student/ri1Q5008.html

Gå in på Miuns hemsida https://portal.miun.se/ny-student samt https://biblioteket.miun.se/student och läs informationen där så att du är väl förberedd när kursen startar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursinformation
Samtliga föreläsningar spelas in och läggs ut i mp3-format. Det gör att vi kan lägga mer tid på seminarier och på annan kontakt med er studenter. Eftersom seminarierna är viktiga är det viktigt att registrera sig så snart som möjligt för att inte komma efter.

På lärplattformen Moodle hittar du allt du behöver för att gå kursen. Här lägger vi ut föreläsningar, dokument och annat kursmaterial. Via Moodle skickar vi meddelanden till din miun-mejladress så det är viktigt att du använder den. Via Moodle tar du även del av våra nyhetsmeddelanden. Moodle når du via studentportalen. Det är viktigt att du kontinuerligt går in på Moodle för att ta del av nytillkommen information under kursens gång.

Vi kommer att bygga upp en god vetenskaplig arbetsmiljö och för det är våra seminarier oerhört viktiga. Det är där som vi diskuterar ditt självständiga arbete i alla dess faser.

För dig som läser på distans använder vi ett system som heter Zoom för seminarier. Länken till våra virtuella rum där finner du också i lärplattformen. Där kan man samtala om man har ett headset med mikrofon och hörlurar. Det är särskilt viktigt med hörlurar, eftersom ljudet från seminariet annars ”ekar” när din mikrofon är påkopplad. Det är också trevligt med webkamera, men inte ett krav för att få delta i seminarierna. Via Zooms support kan man prova sin utrustning så att allt stämmer. Du behöver också en någorlunda snabb uppkoppling. Många mobila bredband brukar vara för långsamma. Minst 2 megabit per sekund är att rekommendera. I Zoom finns också ett särskilt studentrum där man kan träffas live utan inblandning av lärarna. Detta når du via kurssidan i Moodle.

Läser du helfart (100%) så innebär det att vi förväntar oss att du har möjlighet att delta dagtid och att du kan lägga 40 timmar i veckan på dina studier.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, hjärtligt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Jörgen Magnusson
Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Anna-Pya Sjödin
Studierektor religionsvetenskap

studierektor.religionsvetenskap@miun.se