Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Samhällsentreprenörskap betyder att människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i samhället. Detta innebär att en samhällsentreprenör tänker bredare i sitt värdeskapande än den kommersiella marknaden och att egen vin¬ning går sida vid sida med andras vinning.

Paketnamn: Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp
Kursplaner: Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: Ett internationellt perspektiv, 15 hp

Anmälningskod: L4040
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2020-01-19

Kursstart: 21 januari 2019. Schemalänk: https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1Q5008.html
Kursen börjar med en introduktionsuppgift som du hittar på kurssidorna i Moodle samt mailas ut i samband med kursstart. Introduktionsuppgiften görs klar till den första obligatoriska sammankomsten 14-15 februari. Övriga träffar VT 19 är 14-15 mars samt 9-10 maj.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera dig på varje kurs varefter de presenteras i Studentportalen.

Kursinformation
Kursen innehåller fem obligatoriska sammankomster, tre under Vt 2019 och två Ht 2019, varav den sista i dec 2019. Varje träff är komprimerad till två dagar, den första dagen kvalitetsteknik och den andra företagsekonomi. Dessa två kursinriktingar har en varsin kurssida i Moodle. Ni får tillgång till dessa kurssidor i samband med registrering, dock tidigast tre dagar innan kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till kurspaketet önskar,
Wilhelm Skoglund, Marta Lindvert, Johan Lilja, Anna Mårtensson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Wilhelm Skoglund
Marta Lindvert Anna Mårtensson
Mittuniversitetet Företagsekonomi Mittuniversitetet Kvalitetsteknik
marta.lindvert@miun.se anna.martensson@miun.se

Wilhelm Skoglund Johan Lilja
Mittuniversitetet Företagsekonomi Mittuniversitetet Kvalitetsteknik
wilhelm.skoglund@miun.se johan.lilja@miun.se