Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi hoppas ni skall finna den kommande terminen innehållsrik och intressant.

Kursplan: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Kurskod: SH008G Anmälningskod: T2090
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursen inleds med momentet Globalisering och internationella relationer, 15 hp. På schemat ser du tid och plats för kursintroduktion. Du hittar schemat på www.miun.se/schema. Ange sedan kurskod SH008G.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Samhällskunskap B består av tre moment.
- Globalisering och internationella relationer (15 hp). I detta moment kommer vi diskutera internationella processer och dess uppfattade konsekvenser. Momentet innehåller såväl sociologiska som statsvetenskapliga och kulturgeografiska inslag. Ansvariga lärare är Staffan Löfquist, Carina Lundin och Calle Hansson.
- Socialisation (7,5 hp). Terminens andra kurs fokuserar hur socialisation och identitetsskapande processer sker i skola och samhälle. Ansvarig lärare är Calle Hansson.
- Planera, genomföra, bedöma (7,5 hp). Terminen avslutas med en kurs som har ett tydligt didaktiskt fokus i förhållande till att arbeta som lärare i samhällskunskap på gymnasiet. Ansvariga lärare är Lars Sandin, Linda Eriksson och Carina Lundin.
-

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med er under en som vi hoppas givande och intressant termin.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Göran Bostedt
Ämnesföreträdare Samhällskunskap