Sociologi GR (C), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (C), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Den lärare ni möter på första delkursen är Malin Bolin, och jag vill hälsa er välkomna till en intressant kurs med en fördjupning i aktuell sociologisk teori. Jag vill redan här meddela att det är viktigt att ni i god tid innan kursstart har skaffat er litteraturen för första delkursen.

Kursplan: Sociologi GR (C), 30 hp

Kurskod: SO048G Anmälningskod: Q2130
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursen startar vecka 4, närmare bestämt den 21/1 kl. 10.15 - 12.00 (sal M203) då det är en första introducerande föreläsning. Vid denna föreläsning kommer ni få viktig information om hela C-kursens innehåll, det vill säga om teori- och metodkurserna och inte minst om uppsatsarbetet.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
C-kursen består av tre delkurser. Den första delkursen, Aktuell Sociologisk Teori, är en fördjupning i teori och samhällsanalys. Kursen bygger på kortare föreläsningar, egen läsning och aktivt deltagande i diskussionsseminarier. Den andra delkursen är en metodkurs med läsning och praktiska övningar i både kvalitativ och kvantitativ metod. Under denna delkurs gör ni också ett arbete som förbereder inför sista delkursen, som är författandet av en C-uppsats. Uppsatserna skrivs två och två, vilket innebär att ni redan nu kan börja fundera på vad ni vill skriva om och vem ni vill skriva med. Uppsatskursen avslutas sedan med ett uppsatsseminarium. Var noga med att ha införskaffat litteraturen i god tid innan starten av vardera delkurs. Studier på C-nivå är mer intensiva och krävande än på de tidigare nivåerna, så var väl förberedda och se till att ni har tid för ordentlig egen läsning.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, varmt välkomna till en innehållsrik kurs med fördjupning i både teori och metod, likväl som i eget skrivande!

Vänliga hälsningar
Malin Bolin

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Malin Bolin
Kursansvarig lärare