Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen har en huvudsaklig koncentration på andraspråksutveckling. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B1 med inriktning på grammatik, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B4 som består av ett projektarbete.

Kursplan: Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp

Kurskod: SV008G Anmälningskod: M4030
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 25%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Två obligatoriska kursmöten är inplanerade för kursen.

Kursmöte 1: lördag den 9 februari kl. 10.15-16.00
söndag den 10 februari kl. 10.15-13.00

Kursmöte 2: lördag den 11 maj kl. 10.15-16.00
söndag den 12 maj kl. 10.15-13.00

Plats: Universitetets lokaler i Östersund (sal se schemalänk).

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen den 24 maj kl. 8.00-13.00.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursinformation

Att kursen går på kvartsfart innebär att du bör räkna med ungefär 10 timmars studier per vecka. En förutsättning för kursen är att du kan delta i de obligatoriska kursmötena. Vi ber dig redan före första kursmötet att tänka igenom vad detta innebär för din del. Om du finner att ovanstående inte går att förena med förvärvsarbete eller andra studier är vi tacksamma om du meddelar oss detta, så att din plats kan ställas till förfogande för annan sökande.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

En liten uppgift ska skickas in före kursens första träff.

Berätta lite om dig själv, vem du är och ditt intresse för ämnet Svenska som andraspråk. Skriv ner din presentation (omfång ca 1 A4), spela även in din presentation max en minut (Obs! bara ljud) och skicka den till Diskussionsforum på Moodle. Övriga studenter kommer att kunna läsa och lyssna på din berättelse.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Elzbieta Strzelecka