Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och som student vid Mittuniversitetet.

Roligt att du har valt att studera vid Mittuniversitetet och lärarutbildningen - en utbildning som du förhoppningsvis kommer finna mycket intressant och lärorik!
Den första veckan i Sundsvall kommer ni ha undervisning hela veckan och ni får information om detta i välkomstbrevet för kursen UVK I PE106G.

Utbildningsplan: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Programkod: ULGLG Anmälningskod: T3131
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Utbildningen börjar den 2 september kl 09.00 med ett upprop i lokalen E409.
En gemensam välkomstträff, med information om studiestöd av olika slag och information om universitetsstudier, som äger rum på Grönborg kl 10.00.
Se viktig programinformation https://www.miun.se/utv/Vara-program--kurser/
Obs! Kursinformation för första kursen i programmet, PE106G finns tillgänglig i kursvälkomstbrevet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g70560YvQQ51Z8370Y0ZyQ001753Y61Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Utbildningen ges i en Campus - distansmodell med träffar på Campus i Sundsvall 4-5 tillfällen per termin då du förväntas delta på plats i Sundsvall. Varje Campustillfälle omfattar 3-5 dagar. Mellan dessa träffar sker kontakter via internet, både schemalagda träffar och träffar som studiegruppen planerar. De veckor som är inneveckor ht19 är v. 36, 40, 45, 49 och 3.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till Campus Sundsvall i augusti.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Camilla Månsson-Waldehagen
Camilla Månsson Waldehagen,
Programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass - grundskolans årskurs 3

e-post: camilla.mansson-waldehagen@miun.se
tel: 010 142 82 01