Musik- och ljuddesign

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Musik- och ljuddesign och som student vid Mittuniversitetet.

Om du har frågor eller funderingarfår du mer än gärna höra av dig till mig, Brian Johnston, som är programansvarig.

Kom ihåg att du måste tacka ja till din plats för att behålla den.

Utbildningsplan: Musik- och ljuddesign

Programkod: TMOLG Anmälningskod: D2030
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Start: Vårterminen 2019

Programmet startar måndagen den 21:e januari 2019 och lördagen den 26 januari har vi en introduktionsträff (online). Mer information om träffen hittar du längre ner.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Detta program går på halvfart och läses på distans, med vissa campusträffar under programmets gång (i dagsläget finns endast en obligatorisk träff). Vi hoppas att du ska trivas med den frihet som denna studieform innebär. Kurserna i programmet ges i samverkan mellan Högskolan Dalarna (Falun), Mittuniversitetet (Sundsvall) och Linnéuniversitetet (Växjö). Ansvaret för programmets kurser är uppdelat och som student läser du kurser vid ett lärosäte i taget. Vid frågor som gäller en specifik kurs är det givetvis enklast att direkt kontakta läraren på det lärosäte som ansvarar för kursen. Om det är svårt att veta var du ska vända dig kan du gå in på vår gemensamma programhemsida www.musikochljuddesign.se, där ser du vilka som är kursansvariga. Den första kursen läser du via Mittuniversitetet, Sundsvall.

• Introduktion till Musik- och ljuddesign, ET091G.

Litteraturen för denna kurs är Modern Recording Techniques (Huber), senaste upplaga

Du kommer i programmet att arbeta både praktiskt och teoretiskt, en blandning som kännetecknar studierna i ämnet Ljudproduktion. Vi lägger stor vikt vid att du utvecklar båda sidor lika mycket. Det är därför viktigt att du förbereder dig på att ta ett aktivt ansvar för din utveckling och dina studier. Ju mer tid du lägger ner på inläsningar, skrivuppgifter, övningar och produktioner, desto skickligare blir du och desto bättre flyter studierna.

Det är också viktigt att du har en god hörsel. Har du något slags hörselfel blir studierna svårare, för att inte säga omöjliga, att genomföra. Vet du med dig att du har hörselproblem, rekommenderar vi att du gör ett hörselprov. Du behöver inte skicka in provet till oss, utan du får ta ett eget ansvar för att din kontroll av hörseln är god.

Vi vill påminna om att studierna förutsätter tillgång till viss utrustning. Den finns beskriven bland annat under fliken ”Utrustning” på programmets gemensamma webbsida: www.musikochljuddesign.se

Välkommen på introduktionsträff den 26:e januari 2019 10:00-12:30. Träffen kommer att ske online i vår mötes verktyg "Zoom". Länken till mötes rummet kommer vi skicka ut via e-post i januari.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till Mittuniversitetet du också!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Brian Johnston
Programansvarig