Folkhälsovetenskapliga programmet

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Folkhälsovetenskapliga programmet och som student vid Mittuniversitetet.

Du är samtidigt varmt välkommen som student vid Högskolan i Halmstad då cirka hälften av programmet ges av dem. I detta informationsbrev hittar du all information för att komma igång med dina studier.

Utbildningsplan: Folkhälsovetenskapliga programmet

Programkod: VFOHG Anmälningskod: N2090
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Start: Vårterminen 2019

Programmet startar den 21/1 2019 kl. 10:15-12:00 via e-mötesverktyget Zoom (ej obligatoriskt). Länken finner du efter du registrerat dig och kommer åt lärplattformen Moodle. Du behöver headset och webbkamera. Vid uppstarten får du veta hur allt kommer att gå till med övergången mellan de två lärosätena.

Vid samma tillfälle sker också kursintroduktion till första kursen; Vetenskapligt skrivande

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och eventuellt kan det bli förändringar därefter om något oförutsett inträffar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss. Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs”, under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
I det här programmet sker all undervisning på distans utan träffar. Du kommer att läsa ca hälften av kurserna vid Mittuniversitetet, som är programmets ”hemuniversitet”. Andra hälften av kurserna ges vid Högskolan i Halmstad. Vad detta innebär rent praktiskt för dig som student är att du behöver förhålla dig till två olika lärosätens webbsidor och lärplattformar. Vi kommer att hjälpa dig att navigera rätt inför nya kursstarter, men det är viktigt att du själv informerar dig om på vilket lärosäte de olika kurserna ges.

Vårterminen 2019 ser ut så här:

v.4-5 Mittuniversitetet
Vetenskapligt skrivande GR(A) 1,5hp
Kurskod: FH028G
Kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/

v.6-23 Högskolan i Halmstad
Folkhälsovetenskap, Introduktion GR(A) 15hp (13,5hp + 1,5hp tillgodoräknade för kursen Vetenskapligt skrivande)
Kurskod: FH2009
Kursplan: http://hh.se/arstudent/sokkursplan

v.4-23 Högskolan i Halmstad
Folkhälsovetenskap, Kost, Fysisk Aktivitet och Hälsa GR(A) 15hp
Kurskod: FH2007
Kursplan: http://hh.se/arstudent/sokkursplan


Samtliga kurser går på halvfart vilket innebär att du kommer att läsa två kurser parallellt. När kursen i Vetenskapligt skrivande är slut tar Folkhälsovetenskap - Introduktion vid. Parallellt med dessa kommer du även att läsa kursen Folkhälsovetenskap, Kost, fysisk aktivitet och hälsa GR (A), även den på halvfart.

Inför terminsstart behöver du endast registrera dig på kursen Vetenskapligt skrivande. Vi hjälper dig att hitta rätt inför registrering på de andra två kurserna.

Det kan vara bra att redan nu skaffa den obligatoriska kurslitteraturen för första terminens samtliga kurser. Kurslitteraturen finns angiven i respektive kursplan.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till Folkhälsovetenskapliga programmet!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Heléne Zetterström-Dahlqvist
Programansvarig