Mittuniversitetet följer myndigheternas rekommendationer | miun.se

Mittuniversitetet följer myndigheternas rekommendationer

Tor 27 jan 2022 20:00

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka. Vi som universitet följer de råd och riktlinjer vi får av regering och myndigheter för att minska smitta och samtidigt erbjuda bra utbildningar med god kvalitet.

Vårt uppdrag som statligt universitet är att bedriva forskning och utbildning av god kvalitet, samtidigt som vi behöver anpassa vår verksamhet utifrån de samhällsutmaningar som pandemin medför.

Vad gäller för universitet och högskolor?

För campusutbildningar (utbildningar med träffar) ska vi som universitet fortsätta att ha undervisning och examination på plats i våra lokaler, enligt folkhälsomyndigheten och regeringen. Under kortare perioder och vid vissa tillfällen kan digital undervisning användas för att glesa ut i lokalerna och undvika trängsel.

Universitets- och högskoleverksamhet är högt prioriterad av regeringen och bör, om möjligt, bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Detta gäller för studenter som valt en campusförlagd utbildning.

Riktlinjerna grundar sig enligt folkhälsomyndigheten på att studier har visat att elevers och studerandes psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt. Alla studerande som valt en campusförlagd utbildning behöver därför få undervisning på plats i någon utsträckning.

Vi jobbar hårt för att ge våra studenter de bästa förutsättningarna att kunna fullfölja sina studier och uppnå lärandemålen i våra kurser och program trots rådande pandemi. 

Fortsatta åtgärder för minskad smittspridning

Vi följer utvecklingen kontinuerligt och anpassar vår verksamhet utifrån de åtgärder som rekommenderas för oss som universitet.

Vi vill också påminna om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och uppmanar alla att följa dem.

  • Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom.
  • Håll avstånd till andra.
  • Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig.

Allmänna rekommendationer från folkhälsomyndigheten

 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-01-27