Vanliga frågor och svar

Är avslutningshögtiden obligatorisk för att ta examen?

Nej, det är frivilligt att delta på avslutningshögtiden och den har inget med examen från en utbildning att göra.

Avslutningshögtiden är ett firande som Mittuniversitetet anordnar för att tacka våra avgångsstudenter för deras tid hos oss, och önska dem lycka till efter avslutade studier.

 

Får jag mitt examensbevis på avslutningshögtiden?

Nej, examensbevis delas inte ut på avslutningshögtiden.

En examen kan tas ut först när alla kurser blivit godkända, vilket inte hinns med för alla program innan avslutningshögtiden.

Läs mer om examensbevis här.

Får jag delta på avslutningshögtiden fast att jag inte har klarat alla tentor?

Ja, det går bra att delta på avslutningshögtiden trots att alla kurser inte är avslutade. Avslutningshögtiden har ingen koppling till examen.