Får jag delta på avslutningshögtiden med min klass fast att jag inte har klarat alla tentor?

Spara favorit

Ja, det går bra att delta på avslutningshögtiden trots att alla kurser inte är avslutade. Avslutningshögtiden har ingen koppling till examen.