Vad händer på avslutningshögtiden?

Spara favorit

På avslutningshögtiden får vi lyssna på tal från olika representanter från Mittuniversitetet, studentkåren och kommunen. Det blir även musikinslag. Studenterna får under ceremonin ta emot ett tackbrev från Mittuniversitetet. Studenterna får komma upp klassvis på scenen och då läses namnen upp ett och ett och studenterna får ta emot Mittuniversitetets tackbrev. Studenterna får även motta Mittuniversitetets alumni-pin.
Avslutningshögtiden tar ungefär en och en halv timme, beroende på hur många och hur stora klasser som deltar.