Talsyntesen TorTalk

Läs med öronen. TorTalk finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inscannad text. Markera text på skärmen och få den uppläst. Du kan välja mellan runt 60 olika röster och 20 olika språk i talsyntesen.

Du hittar fler röster och språk samt manual och videofilmer på följande sidor