Att hantera stress

Att vara student innebär att möta olika slags utmaningar. Utveckling, lärande, och bedömning kan upplevas både stimulerande men också kravfyllt. Många ställer också höga krav på sig själv, både med studierna och i livet i övriga.

huvudvärk, utmattad, psykisk hälsa