Vi kan hjälpa dig med din talrädsla

Vi kan hjälpa dig med din talrädsla

Talrädsla är vanligt bland studenter. Talrädslan kan till exempel innebära att man upplever obehag och nervositet inför en redovisning eller när man ska prata inför en grupp.

Student och cykel