Erasmusstipendium för studier

Spara favorit

Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES kan du söka EU:s Erasmus+ stipendium. Blanketten fylls i av dig och skrivs under av den internationella kontaktpersonen på din avdelning innan den lämnas till International Relations Office.

Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver rättigheter och skyldigheter som inbegriper både dig som student och värduniversitetet.

Ansökan om Erasmusstipendium för studier (PDF)Lyssna

Erasmus Student Charter (PDF)Lyssna

Om du väljer att resa med tåg till din Erasmus+ studiedestination kan du söka extra stipendium för tågresan. Tågstipendiet är på 190 EUR (ca 2000 SEK). Kontakta International Relations Office för mer information.