Lagändring, utökad registerkontroll
Lagändring gällande utökad registerkontroll av lärarstudenter under deras vfu-period. Lagändringen gäller alla studenter som påbörjar sin lärarutbildningen fr.o.m. hösten 2008. Länk till registerutdragsblanketten: http://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/   

Sekretess
Som lärarstuderande lyder du under samma sekretess som de anställda. Det är din skyldighet att ha kunskap om vad som gäller i sekretessfrågor.

Tillgodoräknande
Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning

Vfu-policy
I vfu-policydokumentet kan du läsa om vfuns uppläggning, organisation m.m. Policydokument

Vfu-avtal
Mittuniversitetet har tecknat vfu-avtal med skolhuvudmän/kommuner inom Miuns region (Västernorrland, Jämtland och norra Hälsingland).