Avdelningen för turismvetenskap och geografi (TUG)

Spara favorit 15 aug augusti 2017
Karriärtorget

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.

Forskning
Den forskning som sker på avdelningen sker inom ramen för turismforskningsinstitutet ETOUR. All personal på avdelningen arbetar också för ETOUR. Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande, och är en av Sveriges främsta miljöer för forskning inom turismen.

Läs mer om Etour här

Utbildning
Avdelningen för turismvetenskap och geografi erbjuder kvalificerad utbildning inom turism, med Turismprogrammet, ett av de första i Sverige, som flaggskepp. All utbildning sker i tätt samarbete med forskare på ETOUR  och det finns goda möjligheter att gå vidare till masterutbildning och forskarutbildning inom ämnet.

Läs mer om vilka utbildningar som erbjuds inom TUG

Kontakta TUG-avdelningen

Avdelningschef:
Daniel Laven

Postadress:
TUG
831 25
Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2

TUGexp@miun.se