IT- och datautbildningar

Spara favorit Skriv ut 27 nov november 2015

Utbildningen har en nära samverkan med regionalt näringsliv där IT-företagen tidigt i utbildningen är engagerade i att anordna exempelvis introduktionsdag för dig som ny student för att du skall få en inblick i den arbetsmarknad som väntar dig.

Tillsammans anordnar vi olika träffar där du kan knyta kontakter med IT-företagen och de är också engagerade under utbildningstiden genom bland annat gästföreläsningar på kurser inom programmet.

Målet är att du som student tidigt i utbildningen skall få kunskap om IT-branschen och det behov av att rekrytera ny kompetens som de har. Vi vill också att du skall inspireras och ha möjlighet att lära känna regionala IT-företag för att knyta värdefulla kontakter redan under studietiden och på så sätt tidigt få in en fot i arbetslivet.

IT-företag som idag är engagerade i våra IT-program är exempelvis TeliaSonera, CGI, Frontwalker, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Sogeti, Combitech, Dewire, Försäkringskassan med flera.

Här ser du några av de företag som erbjuder examensarbeten, praktikplatser och jobb efter utbildningen:

Företaget Portal+ söker studenter inom Mobila applikationer:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1 praktikplats per år
 • 1 traineeplats
 • 1 skarpt uppdrag per år
 • Extrajobb/sommarjobb
 • Jobb efter utbildningen

Företaget knowit Norrland AB söker studenter inom kandidatprogrammen Datateknik och Webbutveckling:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1 praktikplats per år
 • Extrajobb/sommarjobb
 • Jobb efter utbildningen

Företaget CGI söker studenter inom IT- och datautbildningar:

 • 2 examensarbeten/uppsatser per år
 • Jobb efter utbildningen

Bolagsverket söker studenter från Datateknik och Nätdrift samt Informatik med inriktning mot systemutveckling:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1-2 praktikplatser per år
 • 1-2 skarpa uppdrag per år

Kontakt

Teresia Edling

Teresia Edling
E-post: teresia.edling@miun.se