IT- och datautbildningar

Spara favorit 12 apr april 2017

Utbildningen har en nära samverkan med regionalt näringsliv där IT-företagen tidigt i utbildningen är engagerade i att anordna exempelvis introduktionsdag för dig som ny student för att du skall få en inblick i den arbetsmarknad som väntar dig.

Tillsammans anordnar vi olika träffar där du kan knyta kontakter med IT-företagen och de är också engagerade under utbildningstiden genom bland annat gästföreläsningar på kurser inom programmet.

Målet är att du som student tidigt i utbildningen skall få kunskap om IT-branschen och det behov av att rekrytera ny kompetens som de har. Vi vill också att du skall inspireras och ha möjlighet att lära känna regionala IT-företag för att knyta värdefulla kontakter redan under studietiden och på så sätt tidigt få in en fot i arbetslivet.

IT-företag som idag är engagerade i våra IT-program är exempelvis TeliaSonera, CGI, Frontwalker, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Sogeti, Combitech, Dewire, Försäkringskassan med flera.

Förutom att de är engagerade i programmen erbjuder många av dem också examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och jobb efter avslutad utbildning.

Kontakt

Teresia Edling

Teresia Edling
E-post: teresia.edling@miun.se