Master By Research- projektbaserat masterprogram

Spara favorit 30 okt oktober 2017
Renrum

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram något för dig! Master by Research är ett projektbaserat mastersprogram för studenter som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

Programmet riktar sig till dig som är motiverade att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då programmet till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskningsgrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid en  avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt.

Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en Master thesis. Endast ett fåtal platser finns att söka inom varje ämne.

Vi erbjuder Master by Research inom följande ämnesområden:

Arkiv och informationsvetenskap, (sida på engelska)
Kontakt Prof. Karen Anderson

Biologi, (sida på engelska)
Kontakt Prof. Bengt-Gunnar Jonsson

Datateknik (sida på engelska)
Kontakt, Prof. Tingting Zang

Elektronik, (sida på engelska)
Kontakt, Prof. Bengt Oelmann

Informatik (sida på engelska)
Kontakt, Lena-Maria Öberg 

Organisk kemi (sida på engelska)
Kontakt, Prof. Armando Cordova

Eko-kemi 
(sida på engelska)
Kontakt, Prof. Erik Hedenström

Kemiteknik (sida på engelska)
Vi erbjuder Master by Research i forskargrupperna Bioenergi, Komplexa material, Högutbytesmassateknologi och Teknisk yt- och kolloidkemi.
Kontakt,  Ida Svanedal

Maskiningenjör- Sportteknologi
Kontakt,  Prof. Mikael Bäckström

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kontakt, Kajsa Falasca och Prof. Catrin Johansson (inriktningsansvarig)

Miljövetenskap och Miljöteknik
Kontakt, Prof. Morgan Fröling

Teknisk Fysik
Kontakt, Docent Jonas Örtegren

Humanvetenskap
Idrottsvetenskap och Socialt arbete

Studenter, Sundsvall

Behörighetskrav

För att läsa en Master by Research så krävs det att du uppfyller behörighetskraven. Det finns både generella behörighetskrav samt särskilda behörighetskrav kopplat till respetive programiriktning.

Intervjuer

Efter ett prisat examensarbete fick hon en projektanställning som var språngbrädan in i arbetslivet. Nu läser Kajsa Master by Research och ser det som en konkurrensfördel på framtida arbetsmarknad.