Ekonomprogram, 180 hp

Spara favorit

Välutbildade ekonomer kommer alltid att vara efterfrågade. Mittuniversitetets ekonomprogram är en generell utbildning som ger kompetens för arbete inom företag men även inom privata och offentliga organisationer. Utbildningen ger dig också en god grund för egenföretagande. Programmet ges vid både Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Ekonomprogrammet på Mittuniversitetet är en bred utbildning som ger kompetens för arbete inom företag men även inom privata och offentliga organisationer.

Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Huvudområdena företagsekonomi och nationalekonomi läses varvat med praktiska inslag och kompletterande ämnen under hela studietiden. Val av inriktning gör du under termin fyra. Vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Det internationella kontaktnätet ger dig möjligheter till studier under en eller två terminer vid utländskt universitet. Efter utbildningen kan du läsa vidare inom ett av magisterprogrammen, inriktning redovisning eller marknadsföring.

Redovisning och revision
Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom det rubricerade området och vänder sig främst till dig som planerar att arbeta med kvalificerade redovisnings- och revisionstjänster. Under utbildningen erbjuds anpassad praktik på företag eller organisationer i regionen. Inriktningen ger en god grund för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar.

Marknadsföring och ledarskap
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om marknadsföring, organisation och ledarskap på en global marknad, samt god förståelse för globaliseringens strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. Utbildningen har ett skandinaviskt perspektiv på organisations- och ledarskapsfrågor, samt behandlar betydelsen av tvärkulturell kompetens och personliga relationer vid internationell marknadsföring och utländska affärsförhandlingar.

Finansmarknader och finansiell ekonomi
Inom inriktningen studeras uppbyggnaden av finansiella institutioner och marknader samt monetär teori. Vidare studeras centralbankens roll och dess skötsel av penningpolitik, nationellt såväl som internationellt. Dessutom studeras relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement, liksom företags möjligheter att anskaffa riskkapital och investerares behov av att minimera sitt risktagande.

Bilder från utbildningen och våra campus

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 4)

Examen efter genomförda studier

Ekonomie kandidatexamen
Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt nationalekonomi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or Economics