Kurser

Spara favorit

Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp
Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp
Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Projektledning inom turism, 7,5 hp
Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp
Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp
Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

Organisation och ledarskap 7,5 hp
Ekonomistyrning, 7,5 hp
Marknadsföring och konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp
Affärsutveckling inom turism 7,5 hp
Projektarbete, 15 hp, E-turism, destinationsutveckling eller design och ledning av evenemang
Projektarbete, 15 hp, regional utveckling, kritiska perspektiv på turism eller turismens arbetsmarknad

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp
Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp