Idrottsvetenskapligt program, 180 hp

Spara favorit

Brinner du för idrott och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är det Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet samtidigt som du får fördjupa dig i fysiologi, träningslära och idrottspsykologi. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, coach och utbildare på både grupp- och individnivå.

Första året läser du grundläggande anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi, fysisk aktivitet, hälsa, rörelselära och träningslära. Det andra året får du fördjupa dig i dessa ämnen och introduceras i idrottspsykologi, testmetodik, idrottsnutrition och praktiskt ledarskap. Under det sista året ökar graden av självständighet. Då gör du en egen fördjupning och tillämpar dina kunskaper i samarbete med våra forskare inom områdena träning och prestation, omgivningsfysiologi samt fysisk aktivitet och hälsa.
Utbildningen är nära kopplad till den framstående forskningsmiljön på Nationellt Vintersportcentrum (NVC) där man studerar elitträning och prestation i olika miljöer. Kopplingen till NVC, kombinationen av teori och praktik plus ett välutrustat studentlaboratorium gör denna utbildning unik.
Du har möjlighet till internationellt utbyte under utbildningen. Dessutom har du goda möjligheter att satsa på studier i kombination med elitidrottande, en hälsosam livsstil och ett rikt friluftsliv med närhet till fjällen.
Utbildning inom idrottsvetenskap fyller en viktig funktion i dagens samhälle med en allt mer stillasittande och inaktiv befolkning. Denna utveckling ger negativa konsekvenser både ur ett hälso- och idrottsperspektiv. För att vända trenden behövs välutbildade personer som förstår vikten av att främja en god hälsa, en aktiv livsstil och en gynnsam och effektiv idrottsutveckling.

... satsa på studier i kombination med elitidrottande ...

Sammankomster

Utbildningen sker på helfart och är campusförlagd i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 16)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sport Science

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund att arbeta inom idrotts- och hälsosektorn med fokus på framförallt prestations- och hälsoutveckling, som tränare, coach, rådgivare, testledare och utbildare. Du har också goda möjligheter att fördjupa dig vidare inom ämnet och förbereda dig för en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Verksamhetsförlagd undervisning och praktiska moment ger en bra förberedelse inför framtida arbetsliv.

 

Nationellt vintersportcentrum

Programmet har en nära koppling till Nationellt vintersportcentrum (NVC) som är världsledande inom skidforskning. De är olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn.