Grafisk design och kommunikation, 180 hp

Spara favorit Skriv ut

I programmet är det formgivning av förpackningar för ett hållbart samhälle som står i fokus. Utbildningen innehåller både grafisk design och visuell kommunikation – en oslagbar kombination när det handlar om att formge idéer som med avstamp i undersökningar och kreativa briefer gör skillnad.

Min karriär: Från Grafisk design och kommunikation ut i arbetslivet. Emma och Tor, tidigare studenter berättar.

Kombinationen av design och visuell kommunikation är egentligen självklar eftersom en förpackning alltid ”pratar” med målgruppen genom färg, form, struktur, typografi och mönster. Det innebär att den måste vara både funktionell och formgiven för att kommunicera med människor från olika bakgrund och med olika intressen och erfarenheter. För att du som grafisk designer ska kunna formge förpackningen på det sätt som tilltalar den tänkta målgruppen måste du därför förstå hur designen kommunicerar. Goda kunskaper i kommunikation, vetenskapliga undersökningar och designprocessen är en förutsättning för att kunna fatta medvetna och relevanta designbeslut.

Under utbildningen varvas teoretiska moment med designuppgifter, där tyngdpunkten ligger på undersökningar, kreativitet och formkänsla. Du lär dig typografi, förpackningsdesign, layout, webb- och tidningsdesign, illustration, bildhantering, färghantering, designprocesser och metodik. En förståelse för hur kommunikation fungerar gör att du kan analysera och utveckla kommunikationsstrategier. I utbildningen ingår också praktik där du får lära dig hur den kreativa processen och det kreativa flödet fungerar i branschen. Även internationella samarbeten är ett viktigt inslag i utbildningen och sedan flera år tillbaka har vi till exempel ett samarbete med Japan.

Vi tycker att det är viktigt med socialt ansvar och den inverkan som all visuell kommunikation och design har på samhället. Därför har vi under utbildningen hela tiden fokus på ett hållbart samhälle när vi jobbar med kreativa designlösningar. Bra design bidrar till ömsesidig förståelse och på lång sikt en bättre värld.

Bra design bidrar till ömsesidig förståelse och på lång sikt en bättre värld.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grafisk formgivare, designer, förpackningsdesigner, Art Director (AD), Creative Director (CD) eller tidnings- eller bokformgivare.

Arbetslivskontakt

Programmets nära samarbete med olika företag gör att du både under praktikperioden och under utbildningen i övrigt får möta yrkesverksamma formgivare i flera olika projekt. Eftersom du kommer att arbeta med riktiga designuppdrag i vissa kurser får du alltså flera chanser att lära dig mer om både kunder och bransch. Sedan flera år tillbaka har vi till exempel ett internationellt samarbete med Japan.