Industridesign, 180 hp

Spara favorit

Vår värld står ständigt inför nya utmaningar där produkter och tjänster måste utvecklas för att möta nya problem. För industridesignern är problem något man alltid ställs inför och det ses aldrig som ett hinder. Med noga genomtänkta analysmetoder och kunskaper om människor och teknik så löser man designproblemen systematiskt. Dessutom ingår det i yrket att alltid utmana dagens lösningar. Vi måste alltid ställa oss frågan: Kan man göra det på ett annat sätt?

 

Under utbildningen får du arbeta med formgivning anpassad efter industrins behov. Det innebär en design som är resultatet av en strategisk arbetsprocess, där målet är att skapa en funktionell form för industriell tillverkning.

En industridesigners arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande och utbildningen består därför av ett brett spektrum av kurser, både inom det humanistiska och det tekniska området. En stor del av arbetet består av att analysera problem och därefter ta fram en bra lösning utifrån studier av hur vi människor fungerar och agerar i olika situationer. Utbildningen innefattar därför såväl teoretiska som praktiska uppgifter och ger dig goda kunskaper om själva skapandeprocessen av en funktionell form.

Det första årets kurser ger dig de grundläggande verktyg du behöver för att utveckla din förmåga inom skissteknik, formstudier, datorteknik, kommunikation, konstnärlighet samt kreativitet. Det andra året utökas med teoretiska specialämnen som designmetodik, ergonomi, produktionsmetoder, konstruktionsmetoder och miljöanpassad produktutveckling. Under det tredje året läser du bland annat kurser inom två fokusområden; Recreational design och Human care design, samt fortsätter fördjupningen i designmetodik i olika samverkansprojekt med svensk industri. Utbildningen avslutas genom det stora examensarbetet som ska drivas individuellt av den studerande och i samarbete med ett externt företag eller organisation.

 Eftersom design hela tiden får en ökad betydelse vid produktutformning blir dina kunskaper efterfrågade på arbetsmarknaden

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Dessutom krävs godkänt arbetsprov.
(OB 6)

Urval

Till utbildningsplatserna sker antagningen, för de som uppfyller behörighetskraven, utifrån en samlad bedömning av arbetsprovet och betyg. Arbetsprovet består av två komponenter; obligatorisk hemuppgift samt fria inskickade arbetsprover. Den utskickade hemuppgiften är obligatorisk. De fria inskickade arbetsproverna är frivilliga men de kan öka möjligheten till rang vid bedömningen. I arbetsprovet bedöms dels den konstnärliga förmågan och dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. När ansökan har gjorts på www.antagning.se skickas hemuppgiften till den sökande. Mer information om ansökningsförfarandet, arbetsprovet och utbildningen kan du få under denna e-postadress; mikael.marklund@miun.se.

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med produktutveckling som industridesigner. Eftersom design hela tiden får en ökad betydelse vid produktutformning blir dina kunskaper efterfrågade på arbetsmarknaden, antingen som anställd eller i eget företag.

Arbetslivskontakt

Vi har ett nära samarbete med industridesignbranschen, vilket gör att du under hela utbildningen får möta yrkesverksamma i kurser, vid föreläsningar och under praktiken. Vidare genomförs det frekvent samarbetsprojekt med externa företag där studenterna tränas i att arbeta med designprocessen under handledning av erfarna industridesigner.