Informations- och PR-programmet, 180 hp

Spara favorit

Den svenska PR- och kommunikationsbranschen omsätter nästan 40 miljarder kronor varje år. Konsten att kommunicera med rätt budskap till rätt målgrupp och i rätt kanal är en eftertraktad kompetens inom alla typer av organisationer och företag. På Informations- och PR-programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap med ett tydligt fokus på strategisk kommunikation. Vi ägnar också mycket tid åt att förankra kunskaperna genom att jobba praktiskt med externa case och tio veckors praktik.

PR- och kommunikationsbranschen är i ständig utveckling och med de sociala mediernas genomslag har många nya arbetsuppgifter tillkommit. Som student på Informations- och PR-programmet får du bland annat ägna dig åt många praktiska projektövningar inom skriftlig, muntlig och visuell kommunikation. Du får prova på att jobba med olika uppgifter inom till exempel marknadskommunikation och event management. Du får också öva ditt skrivande i form av texter till webben, sociala medier, artiklar och pressmeddelanden. Det är samtidigt ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Under utbildningen lär du dig hur man identifierar ett kommunikationsproblem, samt hur olika typer av organisationer planerar och genomför olika kommunikationsaktiviteter, till exempel via sociala medier. Du kommer också att läsa ett par kurser i grafisk design. Sista terminen består av fritt valda kurser där du själv väljer vad du vill fördjupa dig i. Där erbjuder vi till exempel kurser i projektledning, strategisk kommunikation, varumärkeskommunikation och grafisk design. Vill du hellre studera utomlands den terminen går det också bra.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med att analysera kommunikationsproblem och arbeta kreativt som problemlösare i flera olika yrkesroller. Våra före detta studenter hittar du över hela landet, men de flesta finns i Stockholmsområdet. De arbetar såväl som PR-konsulter som marknadskommunikatörer, projektledare och kommunikatörer i både offentlig och privat sektor. Våra studenter står sig mycket väl i konkurrensen om jobben och en undersökning som vi nyligen gjort visar att så många som 90 procent av våra före detta studenter arbetar i branschen efter avslutad utbildning.

Arbetslivskontakt

Vi samarbetar nära med branschorganisationer och näringsliv och vi tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Därför finns flera branschorienterande inslag löpande under utbildningen. Vi lyfter då frågor om entreprenörskap och kreativitet samt visualisering av budskap. Under utbildningens andra år ingår tio veckors praktik och en möjlighet att söka en extra påbyggnadstermin med ännu mer praktik och ett externt examensjobb.