Journalistprogrammet, 180 hp

Spara favorit

Mittuniversitetet erbjuder Sveriges modernaste journalistutbildning. Här får du de bästa förutsättningarna att klara den nutida och framtida journalistikens många olika uppdrag - på Sveriges ledande medieföretag eller som frilans.

Min karriär: Från Journalistprogrammet ut i arbetslivet. Rebecca och Callum, tidigare studenter berättar.Här är det nära till allt. Det är nära till lärarna, men ännu närmare mellan studenterna. Att lösa uppgifter tillsammans skapar sammanhållning. Du får kollegor och vänner för livet.
Vårt campus är ombonat och modernt, och ligger bara en promenad från bergen, havet och nattlivet.

Att själv kunna berätta med ord, ljud, bild och rörlig bild är lika självklart för våra studenter som det blivit ute i branschen.
Därför ägnar du en stor del av studietiden åt journalistisk produktion i redaktionell miljö, med tidningar, magasin, webbsidor, sociala medier samt radio- och tv-inslag som slutprodukter.

Journalistprogrammets goda rykte beror bland annat på vårt nära samarbete med den svenska mediebranschen. Den är i snabb förändring, och vårt nya program har på många sätt formats utifrån arbetsmarknadens krav.
Genom verklighetstrogna redaktionsövningar, många studiebesök och tre praktikperioder blir du bra rustad inför arbetslivet. Våra studenter är eftertraktade av medieföretagen.

Utbildningen drivs av journalistlärare och forskare med lång erfarenhet från branschen och ett stort kontaktnät i Sverige och utomlands. Vi betraktar vetenskapliga och teoretiska kunskaper som en förutsättning för att kunna bli en god journalist. Därför varvas praktiska och teoretiska kurser på ett genomtänkt sätt.
Vi förstärker vår nyhetsinriktade profil med en ny kurs i avancerade journalistiska metoder, som datajournalistik. Men här finns också utrymme för det längre berättandet, i reportage för magasin eller webb.
Andra året avslutas med ett större journalistiskt grävprojekt, med sikte på publicering i nationella medier.

Journalistprogrammets goda rykte beror bland annat på vårt nära samarbete med den svenska mediebranschen.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Historia A och Samhällskunskap A.
Eller:
Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 1)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet journalistik.
Benämningen översätts till
Degree of Bachelor of Arts with a major in Journalism.

Efter utbildningen

De studenter som lämnar oss står stadigt i den journalistiska yrkesrollen, och behärskar rapportering på webben, mobilen, radio, tv och i tryckta medier.
Studenterna har de kunskaper om samhället, juridiken och politiken som krävs för att fullfölja det granskande uppdraget och få genomslag. De har också början till ett eget kontaktnät som leder vidare mot anställning.

Arbetslivskontakt

Två kortare praktikperioder infaller under termin två och tre. Hela termin sex är praktik, och du har möjlighet att söka en praktikplats på Sveriges ledande redaktioner. Du har också möjlighet att byta ut praktiken under termin sex mot utlandsstudier.
Många gästföreläsare kommer till oss direkt från branschen, och vi uppmuntrar studenter att sälja sina alster för publicering. Det är vanligt att studenter får sommarjobb och extrajobb i branschen redan under studietiden.

Journalistprogrammet

Sveriges största medieredaktioner samlades på Mittuniversitetets rekryteringsdag

Den 29 mars kom Aftonbladet, Expressen, Mittmedia, SVT, Sveriges Radio till Campus Sundsvall för att träffa studenterna på journalistprogrammet och för att berätta varför de ska söka praktikplats och jobb hos just dem.

Redaktionsövning

Journalistutbildningen innehåller flera praktiska moment. Utöver den arbetsplatsförlagda praktiken så får du som student andra praktiska så väl som teoretiska kunskaper som gör dig attraktiv och redo för ett aktivt arbetsliv direkt efter studierna.