Psykologprogrammet, 300 hp

Spara favorit Skriv ut

De stora utmaningarna i välfärdssamhället har lett till ett ökat behov av psykologisk kompetens inom nya områden. Allt fler psykologer arbetar idag utanför de mer traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet är en bred utbildning med särskild betoning på tre temaområden: vetenskaplighet, arbetsliv och hälsa samt professionella färdigheter.

Psykologutbildningen är ett program för dig som är intresserad av psykologi och av att i framtiden arbeta med psykologisk utredning, konsultation och behandling på vetenskaplig grund. En psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.
Psykologutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag. Under andra och tredje läsåret har du dina första kliniska kontakter, termin sju gör du praktik och under utbildningens tre sista terminer kommer du att under handledning utföra evidensbaserad psykologisk behandling inom ramen för Mittuniversitetets psykologmottagning.

För att ge bredd och fördjupning inom temaområdet arbetsliv och hälsa har utbildningen samarbete med andra verksamheter inom hälsoområdet i regionen. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, med inslag av svensk litteratur.

Psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Psykologexamen
Psykologexamen översätts till Degree of Master of Science in Psychology.

Efter utbildningen

Psykologers arbetsfält vidgas dessutom kontinuerligt och psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv. Psykologutbildningen är också en bred och bra förberedelse för forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

I studierna ingår kontakter med yrkesverksamma psykologer och tillämpningsmoment förlagda direkt i offentlig verksamhet, organisationer och företag.

Följ en psykologstudent

Bildjournalistik

Ta chansen att följa en student under en dag och upplev hur det är att plugga psykologprogrammet på Mittuniversitetet!

Anmäl ditt intresse här!