Utvärdering Öppet hus 2017

Spara favorit 17 nov november 2017

Tack för att du medverkade under Öppet hus! Dina åsikter är värdefulla för oss när vi planerar för kommande Öppet hus.

Utvärdering Öppet hus

 Vilket Öppet hus deltog du i?
Hur fick du veta om Öppet hus? Fler val tillåtna
Hur vill du bli kontaktad om Öppet hus?
Hur fungerade öppettiden, kl.10-14, för öppet hus för er? Vad tycker du om längden på öppet hus?
Hur fungerade datumet?
Hur upplevde du mässan?
Hur upplevde din klass/grupp mässan?
Hur tycker du att informationspassen var? Hur var längden, antalet pass och ämnen på passen?
Något ni saknade eller hade velat ha mer av?
Något som kändes överflödigt?
Övriga kommentarer