Studera utomlands

Spara favorit Skriv ut 24 okt oktober 2016

Mittuniversitetet är ett internationellt universitet. Det kan du som student dra nytta av. Möjligheterna till att skaffa sig internationell erfarenhet är många.

Förutom att vi samarbetar med många lärosäten världen över så har vi både studenter och lärare från hela världen. En del av våra utbildningar är också helt på engelska. Studentkårerna anordnar aktiviteter för utländska studenter och du kan själv bli fadder åt en student från ett annat land.

Beroende på vilket program du läser finns olika möjligheter att studera eller göra praktik utomlands som en del i din utbildning. Det mest vanliga är att åka som utbytesstudent till något av våra partneruniversitet världen över.

Lista över Mittuniversitetets partneruniversitet