Studera utomlands

Spara favorit 28 dec december 2017

Mittuniversitetet är ett internationellt universitet. Det kan du som student dra nytta av. Möjligheterna till att skaffa sig internationell erfarenhet är många.

Vi har studenter och lärare från hela världen och erbjuder vissa program och kurser på engelska. Beroende på vilket program du väljer att läsa finns olika möjligheter till studier eller praktik utomlands. Det är bra om du tidigt börjar utforska när en utlandsperiod passar in i just din utbildning. Alla avdelningar vid Mittuniversitet har en internationell kontaktperson som kan svara på frågor som är specifika för utbildningarna. 

Ett bra sätt att förbereda sig för studier utomlands är att engagera sig i Studentkåren. Studentkårerna i Östersund och Sundsvall anordnar aktiviteter för utländska studenter och du kan själv bli fadder åt en student från ett annat land.

Kontaktuppgifter