Jag har hört att ni har platsgaranti till vissa kurser, vad innebär det?

Spara favorit

För några kurser på Mittuniversitetet gäller så kallad Platsgaranti. Det innebär att alla behöriga som anmält sig i tid antas. Utbildningar med platsgaranti är markerade med ett P. Platsgaranti gäller inte utbildningsprogram, magister-, masters- och påbyggnadsutbildningar samt specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Observera att rätten till platsgaranti inte gäller när du söker sent till en utbildning! För kurser som inte omfattas av platsgaranti måste ett urval göras om antalet behöriga sökande är fler en antalet platser.