Jag har sökt en kurs och fått veta att jag är struken pga. tidigare registrering på kursen, vad exakt innebär det?

Spara favorit

Om du vid ett tidigare tillfälle sökt, blivit antagen, registrerat dig samt har tagit mer än 0 högskolepoäng på en kurs får du inte söka kursen på nytt. Omregistrering sker i mån av plats och kan tidigast ske efter det att reservantagningen avlutats. Begäran om omregistrering skickar du till aktuell studentexpedition. Omregistrering sker i den ordning en sådan begäran inkommer till studentexpeditionen.