Sen anmälan hösten 2017

Spara favorit 15 dec december 2017
Studenter på Campus Östersund

Sista anmälningsdag till höstens utbildningar har passerat men du kan fortfarande göra en sen anmälan till kurser eller program.

Bra att veta om sen anmälan

På Antagning.se, där du gör din sena anmälan, ser du vilka utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan. Finns det en "Välj"-knapp på kursen eller programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. Tyvärr betyder inte detta per automatik att det finns lediga platser, till många utbildningar sker endast reservplacering och först när ledig plats uppstår sker antagning.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de inkommit och i mån av tid. Du får besked via Antagning.se när vi hanterat din sena anmälan. Observera att besked gällande sen anmälan kan komma mycket sent, i vissa fall efter att kursen redan har startat.  

Anmälan via antagning.se

Du gör enklast din anmälan på Antagning.se.  Läs mer om webbanmälan och hur du anmäler dig direkt på Antagning.se. Här finner du också information om vad du eventuellt behöver komplettera din webbanmälan med.

Anmälan via brev

Har du inte möjlighet att anmäla dig via webben går det också att göra med brev.

Om brevanmälan på antagning.se

Sekretessbelagda personuppgifter

Har du sekretessbelagda personuppgifter ska du inte göra en anmälan på vanligt vis.

Anmälan med sekretessmarkerade personuppgifter, på uhr.se

Har du frågor om Antagning?

Se här för kontaktinformation.

Viktiga datum

 • 15 mars - Webbanmälan öppnar

 • 18 april - Sista anmälningsdag

 • April-juni - Kontrolluppgifter

 • 21 juni - Sista kompletteringsdag

 • 13 juli - Antagningsbesked med svarskrav

 • 28 juli - Sista svarsdag

 • 3 augusti - Andra antagningsbeskedet

  OBS!
  Tidplanen gäller endast anmälan i tid. Sen anmälan behandlas i mån av tid och besked kan därför dröja och i vissa fall även komma efter att utbildningen hunnit starta.