Malin och Sara gjorde examensarbete med industrin

Tis 03 dec 2019 12:46
Malin Kullström och Sara Johansson
Malin Kullström och Sara Johansson vid konferensen Continuous Innovation Network (CINet) i Dublin 2018 där de fick ta emot pris för ”Best practical implications award” för artikeln som skrevs om examensarbetet.

Varför läste ni civilingenjör i teknisk design?

- Jag valde civilingenjör i teknisk design för att det är en kreativ utbildning med färg och form i kombination med matte och fysik, säger Malin Kullström, som kommer från Sundsvall och tog examen vid Civilingenjör i teknisk design våren 2018 vid KTH. Hon läste de första tre åren i Sundsvall. Malin har nu återvänt efter studierna och arbetar som IT konsult i Sundsvall.

- Ingenjörsyrken är breda utbildningar där man får mixa kreativt arbete med matte, fysik och kreativa ämnen. Man kan jobba inom olika branscher och verksamheter efter utbildningen, säger Sara Johansson, som kommer från Gävle och läste Teknisk Design de första tre åren vid Mittuniversitetet och avslutade vid KTH på samma sätt som Malin. Sara bor nu i Gävle och arbetar som IT konsult.

Varför valde ni Mittuniversitetet?

- Jag bodde i Luleå innan jag började på universitetet, säger Sara, min sambo började studera på Mittuniversitetet i Östersund och då valde jag Mittuniversitetet i Sundsvall. Det finns stora fördelar med att börja studera på ett litet universitet. Det är nära mellan studenter och lärare och det är lätt att få hjälp. Eftersom ingenjörsutbildningarna har samarbete med KTH kan man välja att avsluta studierna på KTH om man vill välja en annan inriktning. Det var mycket positivt, då kunde jag fördjupa mig och välja inriktning de sista två åren.

- Jag kommer från Sundsvall och har varit på Mittuniversitetet på studiebesök flera gånger innan jag började studera. Det är mycket positivt att studera på ett mindre lärosäte, säger Malin. Det blir mer familjärt och det är en stor fördel att man har så nära kontakt med lärare. Det underlättar mycket första tiden så man kommer in och blir varm i kläderna.

När Malin och Sara startade sina studier hösten 2013 var det ca 30 studenter i klassen. Efter tre år var det ca 15 som fortfarande studerade.

- Det fanns väldigt goda möjligheter till samarbete och gemenskap i klassen, säger Malin. Lärarna hade ordnat så det fanns studierum på campus där klassen alltid samlades och pluggade tillsammans. Det gjorde att man hjälptes och det gav sammanhållning i klassen och i programmet med årskurserna över och under.

- Man fick fler kompisar och det var lättare att be om hjälp. Vi pluggade tillsammans, säger Sara. Vi satt där från morgon till kväll och det var kul att plugga tillsammans.

Ni valde att avsluta med masterutbildning på KTH, Varför?

- När vi pluggat tre år valde vi inriktning för de sista två åren. Det fanns några inriktningar att välja på Mittuniversitetet och de var ganska tekniska. Vid KTH fanns fler inriktningar, bland annat mot ledarskap och management och vi valde Innovationsledning och produktutveckling, den gavs vid KTH, säger Malin.

Vad handlade ert examensarbete om?

- Vi var båda  intresserade av arbetsformen projekt och digitalisering. Vi valde examensarbete utifrån ett ämne som intresserar oss och vi samarbetade i vårt exjobb. Vi valde att fokusera på digitala projekt o ledning och styrning och letade lämpliga företag i industrin i hemmiljön, säger Sara. Vi hittade ett företag i Gävle och ett i Sundsvall, o frågade om de ville vara med. Båda hade initiativ inom digital innovation på agendan. Examensarbetet utgjordes av intervjuer med projektmedlemmar inom de digitala innovationsprojekten och kopplades mot styrande processer och ledningskontroller. Digitalisering var hett och det fanns mycket utmaningar i deras verksamheter.

Examensarbetet gjordes under sista terminen och omfattade 30 hp. Malin och Sara hade handledare både från industrin och universitetet.

- Vi fördjupade oss inom området ledningskontroller och studerade vilka mekanismer man kan använda som ledare, t ex hur man vill motivera och leda sina medarbetare med hjälp av processer, tydliga mål, visioner och strategier, kompetensutveckling, kultur och klimat. Digitala innovationsprojekt kan kräva t ex kulturförändringar och nya samarbeten, vilket påverkar användandet av ledningskontroller. Det är även flera olikakompetenser som behövs i projekten för att komma framåt än vad industrin vanligtvis är van där man arbetar med förädling av processer och teknik. Vi kikade också på utvecklingsprocessen och utveckling av den, säger Sara.

- Examensarbetet har också resulterat i en vetenskaplig artikel och vi har varit på en konferens i Dublin och presenterat den, säger Malin. Den vann pris för best practical implications. Det var riktigt roligt. Nu jobbar vi för att försöka få vår vetenskapliga artikel publicerad, säger Malin.

- Handledaren på KTH var med och formade exjobbet utifrån att vi ville göra en vetenskaplig artikel, säger Malin. Det påverkade antalet intervjuer och metod för tillvägagångssätt. Eftersom vårt examensarbete hade två företag som medverkade, Sandvik Coromant och Valmet, kunde vi göra jämförelser mellan de olika verksamheterna.

- Det var väldigt kul att göra exjobbet tillsammans, säger Sara. Det var lärorikt och skönt att man hade någon att jobba med. Det är ett gott råd som vi gärna delar med oss av till andra som ska skriva exjobb.

Har ni något råd att ge till nya studenter?

- Det är smart att vara ute i god tid och ta ansvar för sina arbetsliv, säger Malin. Det är bra att försöka skapa många kontakter och delta i konferenser och ta vara på kontakter som student. Då går det lättare att få jobb.

- En utmaning kan vara att försöka hitta vad man vill göra, säger Sara. Det är svårt att veta vad man vill göra när man inte gjort det innan.

- Ett tips kan vara att leta internship som sommarjobb både för att känna på yrket och skaffa sig erfarenheter eller delta i en mentorskapsutbildning. Då får man kontakter som man har nytta av. Det är en fördel att vara på ett universitet som har samarbeten med företag under studietiden. Då är det lättare att hitta kontakter, säger Malin.

- Passa på att ha kul under utbildningen, säger Sara, om man påbörjar en utbildning så kanske det händer saker på vägen som, gör att man ändrar inriktning. Det är inte skrivet i sten. Våga prova och ändra under tiden. Ingenjörsutbildningar är väldigt breda och man kan välja inriktning med tiden, och man lär sig sedan beroende på vart man jobbar. Det spelar inte jättestor roll vilken inriktning man har.

Tips till studenter

Om du är civilingenjörstudent kan du söka till Internship på Mittuniversitetet under sommarlovet. 

Sidan uppdaterades 2019-12-03