Handledarintervju Anders Edling Hultgren

Anders Edling Hultgren
Foto: Linda Saltin

Namn: Anders Edling Hultgren
Företag: SCA
Yrkestitel: Chef bioraffinaderi, affärsområde förnybar energi

Hur tycker du att det har varit att vara handledare på Mittuniversitetets Internship?
– Det har varit jättekul! Det var fantastiska människor som kom till oss. Vi hade två studenter på plats; en kille och en tjej. Studenternas arbetsinsatser var högt över förväntan. Två månader hade de på sig och de gjorde jättemycket på den tiden. Båda två verkar intresserade av att fortsätta hos oss. Den ena studenten som kommer härifrån uttryckte önskemål om att sommarjobba hos oss. Vår känsla är att Mittuniversitetets Internship ger oss kontakter med studenter som absolut kan vara med och konkurrera om framtida jobb på SCA.

– Mittuniversitetet anordnade en handledarträff innan vi tog emot studenterna, som var en bra del av våra förberedelser. Att intervjua studenter och fixa avtal tar ju tid. Jag jobbade framför allt med att skapa bra förutsättningar innan studenterna började. Jag visste om att jag skulle ha begränsat med tid under sommaren att faktiskt jobba med studenterna, så förberedelsetiden var extra viktiga för mig. Jag engagerade andra medarbetare internt för att kunna finnas där och kunna svara på studenternas frågor och de fick tidigt ett nätverk på SCA.

Vad tyckte studenterna om sin tid hos er?
– De gillade arbetsplatsen och omhändertagandet, båda har varit väldigt glada hela tiden och verkar som sagt intresserade av att fortsätta hos oss. Studenterna jobbade båda med samma projekt indelat i olika delområden och hade hjälp av varandra. Vi utvecklar en processteknisk lösning för att göra förnybara kolväten från lignin. Studenterna arbetade med optimering av olika delar av processen.

– Jag bad studenterna göra en projektplan tidigt i projektet. Design thinking-arbetet på Mittuniversitetet skulle göras parallellt. De skapade tydliga målbilder för projektet i början och tog bra ansvar för tidplan och genomförande. Det är viktigt att visa ägarskap för sitt projekt, vilket de gjorde.

Varför behövs ett Internship?
– Det jag tycker är viktigt att trycka på är att internship är ett bra sätt att lära känna studenter innan de är färdigutbildade. I och med att det är tidsbegränsat och att de arbetar med relevanta arbetsuppgifter får vi en bra bild av vad studenterna går för och vi får en uppfattning om vilka vi på sikt kan anställa. Detta i kombination med att Mittuniversitetet är bra på att attrahera högklassiga studenter över hela Sverige gör att vi på SCA vill fortsätta med Mittuniversitetets Internship.