När behöver jag inte ansöka via tillgodoräknandeformuläret via Studentportalen?

Spara favorit

Om du har slutförda kurser från erkänt svenskt eller nordiskt lärosäte och har utrymme för att ta med valfria kurser i din planerade, examen eller om kurserna tillhör samma huvudområde som din examen avser, kan du ansöka om att ta med dessa kurser i samband med att du gör din examensansökan. Kurserna kan då tillgodoräknas till din examen vid Mittuniversitetet i samband med att du ansöker om din examen.

Mer information om examen och examensbeskrivningar