När får jag beslut?

Spara favorit

Handläggningstiden för en ansökan om tillgodoräknade är upp till två månader förutsatt att ansökan är fullständig. När beslut är fattat meddelas den sökande skriftligen. OBS! Tillgodoräknad kurs eller del av kurs får inget betyg, då ingen ny examination har skett.