Karriär på universitetet

Spara favorit 8 apr april 2013

Efter avslutad utbildning söker de flesta studenter jobb och börjar arbeta på företag, myndigheter eller andra organisationer.

Men det finns också möjlighet att göra karriär på universitetet. Som doktorand är du anställd av en avdelning vid universitetet och arbetet innebär att du forskar om ett specifikt område. 
Här nedan möter du några doktorander som forskar om några av Mittuniversitetets olika forskningsområden.

Karriär på universitetet

Anders Nordvall, Turismvetenskap

Jag forskar om evenemangsupplevelser och evenemangsdesign. Ökad kunskap kring upplevelsen av ett evenemang eller en festival kan generera idéer för hur dessa bör arrangeras, eller med ett annat ord, designas. Framgångsrika evenemang kan vara till nytta för både turismdestinationer och samhället i stort.

David Krapohl, Elektronik

Jag försöker undersöka och förbättra strålningshårdheten för ultraviolett ljus av positionskänsliga sensorer. Det innebär att köra olika typer av simuleringar och göra mätningar i våra labb samt att producera kiseldetektorer i renrummet. Ibland samarbetar jag med forskare och får insyn i andra områden.

Elisabeth Rondung, Psykologi

Jag forskar om förlossningsrädsla bland gravida kvinnor.

Emelie Miller, Psykologi

Jag forskar om människors erfarenheter av att leva utanför den sexuella och etniska normen i Sverige. Om personliga berättelser av att vara icke-heterosexuell med invandrarbakgrund och om strukturella förtryck såsom homofobi och rasism i vårt samhälle.

Mikael Linnell, Sociologi

Jag undersöker samtida okonventionella sätt genom vilka allmänheten tas i bruk för att höja den samhälleliga krisberedskapen. Det kan gälla nya former av samverkan mellan frivilliga, offentliga och privata aktörer, liksom införandet av nya och ”underhållande” sätt att öva krisberedskap.

Petter Stenmark, Kvalitetsteknik

Mitt forskningsområde är kundfokuserad produktutveckling. Jag fördjupar mig i metoder, arbetssätt och verktyg som kan användas för att skapa kundförståelse i produktutvecklingen. Speciellt har jag kommit att studera företag och kunder i Outdoorbranschen.

Sandra Lund

Sandra Lund, Pedagogik

Mitt forskningsintresse är glesbygdsrektorer.