David Krapohl, Elektronik

Spara favorit 12 nov november 2018

Jag försöker undersöka och förbättra strålningshårdheten för ultraviolett ljus av positionskänsliga sensorer. Det innebär att köra olika typer av simuleringar och göra mätningar i våra labb samt att producera kiseldetektorer i renrummet. Ibland samarbetar jag med forskare och får insyn i andra områden.

Namn: David Krapohl.
Ämne: Elektronik.
Institution: ITM, institutionen för informationsteknologi och medier.
Ålder: 30 år.

Varför blev du doktorand?
Jag studerade ursprungligen mekatronik för att bli ingenjör. Särskilt under den tid jag skrev mitt ex-jobb, kände jag ett behov av att undersöka några problem lite mer. Jag ville veta varför saker är som de är. Min handledare motiverade mig att söka en doktorandtjänst. Mittuniversitetet hade en profil som motsvarade precis vad jag ville göra.

Vad gör du mer än att forska?
En del av min tid, cirka 20 procent, arbetar jag för institutionen. För mig betyder det att ta hand om två labb och ett studentrum. jag samordnar utrustning och programvaruönskemål från studenter och vidarebefordrar dem till IT-avdelningen. Resten av tiden forskar jag.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Jag kan redan nu tänka mig att fortsätta arbeta inom universitetsmiljön. Det är verkligen intressant och spännande att upptäcka något nytt, åka på konferenser och diskutera med forskare från hela världen.