Elisabeth Rondung, Psykologi

Spara favorit 12 nov november 2018

Jag forskar om förlossningsrädsla bland gravida kvinnor.

Namn: Elisabeth Rondung
Ämne:
Psykologi.
Ålder:
36

Varför blev du doktorand?
När jag sökte mig till Mittuniversitetet var det utifrån en önskan att få fördjupa mig ordentligt inom ett ämne. Jag hade arbetat några år som psykolog och tyckte att jag sällan hade tid sätta mig in i saker ordentligt. Just då fanns inga doktorandtjänster tillgängliga så jag började med att arbeta som adjunkt i några år. Jag trivdes väldigt bra med mitt jobb, och det blev mer och mer tydligt för mig att jag ville gå forskarutbildning och bli kvar inom akademin. När jag så tillslut sökte och blev erbjuden en doktorandtjänst tvekade jag inte en sekund.

Hur ser en vanlig vecka ut?
Mina arbetsveckor ser väldigt olika ut. I vissa perioder är mitt huvudfokus att undervisa på psykologprogrammet i Östersund. Andra perioder har varit mer fokuserade på att själv läsa doktorandkurser. All övrig tid ägnar jag åt de forskningsprojekt jag är med i. I början var det mycket planeringsarbete och logistik. Eftersom att jag bland annat jobbat med ett behandlingsprojekt ägnade jag mig under en period mycket åt att bedriva psykologisk behandling.

Vad gör du mer än bara forskar?
Jag undervisar just nu på kurser i klinisk psykologi och psykologisk behandling, samt i vissa uppdragsutbildningar. Jag sitter också med i psykologprogrammets programråd. Förutom min anställning vid Mittuniversitetet driver jag tillsammans med några kollegor också en privat psykologmottagning.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Jag vill gärna fortsätta med att arbeta med utbildningen och forskningen inom universitetet, och komplettera det med visst psykologarbete vid sidan av.

elisabethrondung

Elisabeth Rondung, Psykologi