Jenny Zimmerman, Biologi

Spara favorit 11 apr april 2012

Flodkräftans ekologi i nordliga förhållanden. Flodkräftan är akut utrotningshotad och viktig i den svenska matkulturen. Hur gör vi för att kunna äta flodkräfta om hundra år?

Namn: Jenny Zimmerman
Ämne: Biologi
Institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
Ålder: 39 

Varför blev du doktorand?
Jag har alltid varit nyfiken på naturen och tyckt om att lära mig saker grundligt, men vägen till att bli doktorand har inte varit spikrak. Jag utbildade mig till miljö- och hälsoskyddsinspektör och jobbade som det under flera år samtidigt som jag läste fristående kurser. Sedan tog nyfikenheten överhanden och jag fick förmånen att börja doktorera. 

Hur ser en vanlig vecka ut?
Det finns inga vanliga veckor som doktorand! Ena veckan är jag ute dygnet runt i båt, nästa vid datorn och jobbar med statistiska analyser eller skriver artiklar, går en kurs eller presenterar mina resultat på en konferens någonstans i världen.

Vad gör du mer än att forska?
Jag undervisar en del, ordnar seminarier och har tagit fram material till två utställningar. Jag har lett ett projekt för fiskevårdsområden och jobbar med lika- villkorsfrågor på institutionen.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Jag skulle vilja pröva vingarna som forskare. Det är väl huvudsyftet med utbildningen, men jag har fått lära mig så mycket mer, till exempel statistisk analys och projektledning. Jag tycker det skulle vara roligt att jobba med det också i en annan miljö än universitetet.