Mikael Linnell, Sociologi

Spara favorit 12 nov november 2018

Jag undersöker samtida okonventionella sätt genom vilka allmänheten tas i bruk för att höja den samhälleliga krisberedskapen. Det kan gälla nya former av samverkan mellan frivilliga, offentliga och privata aktörer, liksom införandet av nya och ”underhållande” sätt att öva krisberedskap.

Namn: Mikael Linnell
Ämne: Sociologi
Avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ålder: 41 

Vad gör du som doktorand?
Jag hade nyligen avslutat en master i sociologi då jag såg en spännande annons: ”Doktorand i sociologi vid Mittuniversitet”. Hade nog egentligen inga andra planer än att fortsätta studera.

Hur ser en vanlig arbetsvecka/dag ut för dig?
Det beror mycket på i vilken fas man befinner sig. Vissa perioder kan innebära en del resande och mycket kontakt med nya människor, medan andra perioder mest handlar om fokuserat skrivande vilket till stor del är en ensam sysselsättning. Dock varvas avhandlingsarbetet med olika typer av administrativa och ämnesrelaterade sysslor. Vi är en avdelning och ett ämne som ska fungera vilket innebär vissa arbetsinsatser.

Vad gör du mer än bara forskar? Utöver att forskar så undervisar jag 25 % vid universitetet och handleder även under våren B-uppsatser för studenter som läser kandidatprogrammet i risk och krishantering.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Efter forskningsutbildningen är klar vill jag fortsätta med forskningen och undervisningen.

mikaellinnell

Mikael Linnell, Sociologi