Petter Stenmark, Kvalitetsteknik

Spara favorit 12 nov november 2018

Mitt forskningsområde är kundfokuserad produktutveckling. Jag fördjupar mig i metoder, arbetssätt och verktyg som kan användas för att skapa kundförståelse i produktutvecklingen. Speciellt har jag kommit att studera företag och kunder i Outdoorbranschen.

Namn: Petter Stenmark
Ämne: Kvalitetsteknik
Institution: THU
Varför blev du doktorand?
I mitt fall var det nog en kombination av intresse och slump. Doktorandtjänsten annonserades ut under en period av mitt liv då jag ville göra någonting nytt. Den låg inom mitt ämnesområde och verkade spännande.

Hur ser en vanlig vecka ut?
Just nu ägnar jag en stor del av min tid åt att skriva på en artikel och på licentiatavhandlingen som ska sammanfatta min forskning hittills. Andra aktiviteter som återkommer är att genomföra studier, läsa och reflektera över litteratur samt att delta i olika möten och konferenser där man presenterar sin forskning och tar del av vad andra har gjort. Ungefär halva utbildningen består av kurser som skall vara till stöd i forskningsarbetet.

Vad gör du mer än att forska?
Jag undervisar 20 procent av arbetstiden. Det är roligt att möta alla intresserade studenter! Det är bra att ha något annat att tänka på än forskningen också, det blir mer omväxlande så.