Sandra Lund, Pedagogik

Spara favorit 12 nov november 2018

Mitt forskningsintresse är glesbygdsrektorer.

Namn: Sandra Lund
Ämne: Pedagogik.
Avdelning: avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV).
Ålder: 40 år.

Varför blev du doktorand?
Jag drevs av min nyfikenhet och vilja att förstå hur saker och ting hänger ihop. Jag intresserade mig för hur skolan fungerar som den gör eller varför den inte fungerar, så som någon eller några en gång har tänk. Samt vad hos en människa som driver den till att vilja göra en kollektiv förändring.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Det är väldigt varierat! Ibland är det veckor med mycket undervisning och mindre forskning. Och ibland kan det vara forskarutbildningskurser med seminarier, litteraturläsning eller pappersskrivning. Vidare har jag veckor då jag enbart fokuserar på mitt område som då är glesbygd och ledarskap /rektorskap.

Ofta har jag olika deadlines, som text till handledning eller att förbereda undervisning, men ibland prioriterar jag en lyxdag för att enbart läsa in mig på mitt område. Leta nya artiklar av mina favoritforskare, eller läsa på en aktuell teori som jag behöver mer kunskap om. Alltså låta nyfikenheten styra dagen, vilket inte ger så mycket i textmängd, men längre fram ser jag att min förståelse för något har ökat och jag kan ge en bredare bild av min teori, eller mitt kunskapsfält.

Vad gör du mer än bara forskar?
Jag har en 20% avdelningstjänst och på den undervisar jag en del på förskollärarprogrammet, lärarprogrammet och rektorsprogrammet. Dessutom sitter jag med i Rådet för forskarutbildningen som doktorandrepresentant, vilket är ett otroligt givande och roligt uppdrag.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Bra fråga! Det undrar min familj också då de skulle önska att jag fann ett arbete nära hemmet. Jag vet faktiskt inte. Helst skulle jag vilja fortsätta med forskning och undervisning, men vi får se vad som sker under vägen.

sandralund

Sandra Lund, Pedagogik