Emelie Miller, Socialt arbete

Spara favorit 5 maj maj 2017

Jag forskar om människors erfarenheter av att leva utanför den sexuella och etniska normen i Sverige. Om personliga berättelser av att vara icke-heterosexuell med invandrarbakgrund och om strukturella förtryck såsom homofobi och rasism i vårt samhälle.

Namn: Emelie Miller
Avdelning: Avdelningen för  Socialt Arbete
Ålder: 35

Varför blev du doktorand?
Jag har alltid drömt om att få arbeta med att genomföra studier kring frågor jag tycker är intressanta och inte tillräckligt beforskade. Jag tyckte det var otroligt roligt att skriva uppsatser under min utbildning. För att få ägna mig åt forskning behöver jag först doktorera, vilket är en process med stor professionell och personlig utvecklingspotential.

Hur ser en vanlig vecka ut?
En vanlig vecka innehåller ofta en blandning av arbete med mitt avhandlingsprojekt, kurser på forskarnivå och undervisning. Under det första året har det varit en positiv utmaning att hålla igång de parallella arbetsuppgifterna samtidigt. Det är omöjligt att säga exakt hur många timmar i veckan jag lägger på forskningen; ibland blir det inget alls en tisdag för att istället bli en helg på kontoret.

Vad gör du mer än bara forskar?
Utöver min forskning så arbetar jag på institutionen på ca 20 %. Jag undervisar och föreläser och håller i olika grupparbeten för studenterna samt handleder C-uppsatser.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Fortsätta arbeta i universitetsvärlden med forskning inom områden som jag tycker är intressanta och relevanta.

emeliemiller

Emelie Miller, Socialt arbete