Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Kurserna vänder sig i första hand till forskarstuderande  antagna vid Mittuniversitetet men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats!

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

2019

Ethics in Social Science 7,5 hp
Course plan. Course Schedule. The course runs from 9th of September to 28 of November. Course responsible: Minna Lundgren. Applications to Maria Evans no later than August 31.

Risk and Uncertainty 7,5 hp
Course plan. Welcome letter . Schedule. The course runs in November and December 2019.
Please apply no later than October 15 to Roine Johansson.

Kvantitativ metod 7,5 hp
Kursplan. Schema (preliminärt). Kursen löper från 13 november 2019 till 17 januari 2020.
Kursansvarig Lars-Anders Byberg. Anmälan senast 1 november till Maria Evans.

Mixed methods 7,5 hp
Syllabus. Study Guide.
Preliminary dates for classes: 12/11, 19/11, 3/12, 9/12, 17/12 2019, and 10/1 2020.
Course responsible: Gustav Lidén. Please apply no later than 4 november to Maria Evans.

2020

What is fair? International perspectives on equity in work and health,
7,5 hp
Syllabus. Course invitation
Please apply no later than December 13 to Åsa Tjulin.

Vetenskapsteori 7,5 hp, Läsperiod I
Kursplan. Schema. Ansvarig lärare Samuel Edquist.
Anmälan senast 14 januari till Maria Evans.

Kvalitativ metod Läsperiod II

Vetenskapligt skrivande, Läsperiod II
Kursplan. Schema och studieguide
Kursansvarig Maria Lexhagen. Anmälan senast 4 maj till Maria Evans.

Forskningsetik Läsperiod III

Kvantitativ metod I Läsperiod IV

Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp Läsperiod IV

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

 

Kurser vid andra lärosäten  

 

Göteborgs universitet har en kursportal för sina forskarutbildningskurser, länk.