Bli en vinnare på arbetsmarknaden

Spara favorit 16 nov november 2017

Hos oss är människan som kulturell varelse i fokus. Här kan du studera människans historia och utveckling, sätta dig in i olika trosuppfattningar och livsåskådningar eller på djupet lära dig ett eller flera språk.

Språkliga kunskaper och förmåga att systematisera, värdera och analysera information – det är sådant som arbetsgivare idag i allt större utsträckning frågar efter. Genom att läsa ämnen inom humnaiora får du dessa kompetenser. Som student hos oss kan du kombinera kurser så att du kan ta en examen på kandidat-, magister-/master- eller forskarnivå.
Läs mer om hur du plockar ihop din egen utbildning här

Avdelningen för humaniora finns på Campus Sundsvall. Verksamheten bedriver forskning och erbjuder kurser på campus och över nätet inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap.

Humanioras kurser och program 2018/2019

Engelska  
Kurs Nivå Hp
Engelska GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia  
Kurs Nivå Hp
Historia GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Avancerad 7,5
Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp Avancerad 7,5
Svenska språket  
Kurs Nivå Hp
Svenska språket GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (A), Facklitteraturens värld - sakprosa i teori och praktik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp Avancerad 7,5
Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp Avancerad 7,5

Kontakt

Petter inspirerar till humanistiska studier

humanioraevent

Petter höll en bejublad föreläsning på Mittuniversitetet där han berättade om hur hans intresse för läsnning väcktes tack vare musiken. Petters föreläsning är ett led i Mittuniversitetes satsning att inspirera till humanistiska studier. Läs mer om Petters föreläsning

Artikel och webb tv från Sundsvalls tidning här (extern länk)

Humaniora med spets

Humaniora

Humaniora lockar i dag få studenter vid svenska universitet och området sägs vara i kris. Samtidigt sysslar humanioraforskarna med ämnen där det ena är mer spännande än det andra. I en intervjuserie möter vi några av dem, religionshistorikerna Maths Bertell och Jörgen Magnusson, ortnamnsforskaren Eva Nyman  och historikern Per Sörlin vid Mittuniversitetet.

Jenny Runa

15 april kampanjen

Studerade till gymnasielärare i svenska och engelska.

"Språk och litteratur är mina stora passioner".
Läs intervjun med Jenny här

Bill Edlund

15 april kampanjen

Studerar historia.

"Jag har lärt mig att det sällan finns ett enda sätt att se på saker och ting".
Läs intervjun med Bill här

Elisabeth Gavelin

15 april kampanjen

Studerar magisterutbildning med inriktning mot engelska studier.

"Bra kunskaper i engelska är en enorm tillgång i dagens arbetsliv".
Läs intervjun med Elisabeth här