Humanioras satsning - en hit!

Spara favorit 30 mar mars 2015

Torsdagen den 26 mars gästade Petter Campus Sundsvall. Syftet var att skapa intresse för humanioras ämnen och väcka uppmärksamhet inför årets sökomgång den 15 april. Föreläsningen fyllde Fälldinsalen som spirade av konsertstämning under den dryga timmen Petter både underhöll och upplyste åhörarna. I en mix av anekdoter och entusiasmerande skrivråd, trängdes skratt och applåder. Och till publikens förtjusning, framförde han även några rap låtar.

Inför vårens sökomgång ville avdelningen för humaniora väcka intresset för sitt kursutbud och samtidigt skapa en brygga mellan unga som söker kunskap och universitetsstudier. Resultatet blev en minimässa och en medryckande föreläsning av Petter. Under mässan kunde presumtiva studenter få ingående information av representanter från de olika ämnesområdena samt give-aways som tangerade med de olika inriktningarna.
 
Jonas Harvard, avdelningschef för humaniora inledde föreläsningen med allmän  information om humanioras kursutbud samt ställde några frågor till Petter som därefter tog scenen i anspråk. Med sitt avslappnade sätt lyfte Petter vikten av språk, läsande och skrivande i en inspirerande föreläsning om hur hans egna studier öppnade nya perspektiv och banade vägen för hans framgång. En resa som slutligen tog honom från gymnasieavhoppare till en av Sveriges främsta artister och musiker men framför allt textförfattare.

Utan humaniora går näringslivet sönder!